Zebrania Naukowe

Zapraszamy 26 kwietnia 2021

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w Posiedzeniu Naukowym Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt.:
"Nowoczesne leczenie niewydolności serca w praktyce lekarza kardiologa
które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 18.00.

Po raz kolejny, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będzie to Posiedzenie Naukowe transmitowane na żywo w Internecie.Link będzie aktywny w dniu 26 kwietnia br. od godz. 17.45.

Prowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Przewodniczący Zarządu
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Kierownik
Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Program

Powitanie uczestników
                                                                                                                                                                                                   5'
Sakubitryl-walsartan- lek dla chorych z niewydolnością serca,
który może redukować ryzyko nagłego zgonu sercowego  
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler                                                                                                                                  35'

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Prezentacja przypadku pacjenta z niewydolnością serca leczonego Sakubitrylem-walsartanem
Dr Joanna Jędrzejczyk-Spaho                                                                                                                                               20'

Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 

Dyskusja 
                                                                                                                                                                                                   15 '

Serdecznie zapraszam

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof.  dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Przewodniczący Zarządu
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2021