Posiedzenie Naukowe

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w serdecznie zapraszamy do udziału w Posiedzeniu Naukowym Oddziału Krakowskiego PTK pt."Co nowego w leczeniu przewlekłej niewydolności serca w 2019 roku?", które odbędzie się 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w AULI KLINIKI CHIRURGII SERCA, NACZYŃ i TRANSPLANTOLOGII, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80.

Prowadzenie

Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Przewodniczący Zarządu Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
Kierownik II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Program

Nowe możliwości leczenia pacjentów z niewydolnością serca z zastosowaniem SGLT2 inhibitorów - - co nam mówią dane kliniczne i codzienna praktyka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Czy SGLT2 inhibitory są lekami antyhiperglikemicznymi czy kardiologicznymi?
Dr n. med. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Stabilny pacjent w II klasie NYHA – prawda czy mit?
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Jak szybko inicjować terapię Entresto u pacjentów po dekompensacji układu krążenia – - nowe dane z badania Transition-HF i Pionieer HF. Doświadczenia własne – pierwszych 50 pacjentów
Dr hab. n. med. Paweł Rubiś
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Kompleksowa opieka nad osobami z niewydolnością serca (KONS)
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Dyskusja panelowa z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów z następujących ośrodków:

  • I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
  • II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
  • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Klinika Elektrokardiologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


- uczestnictwo w Posiedzeniu Naukowym upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych -

Następne Posiedzenie Naukowe obędzie się w dniu 25 lutego 2019 r.

Sponsorami Posiedzenia Naukowego są firmy:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.


Novartis Poland Sp. z o.o.