Posiedzenie Naukowe

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącymi minimalizacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 30 marca 2020 roku Posiedzenie Naukowe Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie odbędzie się.

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK
Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Przewodniczący Zarządu

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, uprzejmie zapraszają Szanownych Państwa na Posiedzenie Naukowe pt.: Choroby rzadkie nie takie rzadkie – nowe wyzwania w XXI wieku które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie

Prowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Dyrektor Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos
Przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Program

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
Zbigniew Król
Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

Ośrodek Chorób Rzadkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Kierownik Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Pełnomocnik Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ds. Chorób Rzadkich, Redaktor Naczelny Journal of Rare Cardiovascular Diseases (JRCD)

Organizacja opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi – przykłady

- choroby metaboliczne

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

- schorzenia neurologiczne
PProf. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
Kierownik Katedry Neurologii UJ CM i Zakładu Neurogenetyki UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii

- immunologia / alergologia
Dr n. med. Marcin Stobiecki
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Dr n. med. Magdalena Strach
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

- nadciśnienie płucne
Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

- wrodzone wady serca u dorosłych
Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

- nowotwory serca
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Prof dr hab n. med Bogusław Kapelak
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

- anomalie naczyń wieńcowych - rejestr
Dr hab. n. med. Jakub Podolec
Klinika Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

- kardiomiopatie
Dr hab. n. med. Paweł Rubiś
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


Dyskusja z udziałem Wykładowców, przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi oraz zaproszonych Gości i Ekspertów

- uczestnictwo w Posiedzeniu Naukowym upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych -

Następne Posiedzenie Naukowe obędzie się w dniu 30 marca 2020 r.