Plan działalności w 2019 roku

28 stycznia
- I Posiedzenie Naukowe

25 lutego
- II Posiedzenie Naukowe

25 marca
- III Posiedzenie Naukowe

15 kwietnia
- IV Posiedzenie Naukowe

27 maja
- V Posiedzenie Naukowe

17 czerwca
- VI Posiedzenie Naukowe oraz wybory Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK na kadencję 2019-2021

29 września
- Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca - Rynek Główny w Krakowie

28 października
- VII Posiedzenie Naukowe

25 listopada
- VIII Posiedzenie Naukowe

9 grudnia
- IX Posiedzenie Naukowe i Spotkanie Świąteczne