Plan działalności
Oddziału Krakowskiego PTK

Rok 2021

22 lutego

I Posiedzenie Naukowe

29 marca

II Posiedzenie Naukowe

26 kwietnia

III Posiedzenie Naukowe

31 maja

IV Posiedzenie Naukowe

14 czerwca

V Posiedzenie Naukowe

26 września

Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Rynek Główny w Krakowie

25 października

VI Posiedzenie Naukowe

29 listopada

 VII Posiedzenie Naukowe

14 grudnia

VIII Posiedzenie Naukowe

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2021