Zarząd Oddziału Krakowskiego  PTK
Grzegorz Gajos

Prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Gajos

Przewodniczący

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Monika Komar

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Przewodniczący Elekt

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Lidia Tomkiewicz-Pająk

Prof. UJ, dr hab. n. med.
Lidia Tomkiewicz-Pająk

Poprzedni Przewodniczący

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Dr n. med.
Paweł Rostoff

Sekretarz

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Dr n. med.
Jakub Podolec

Skarbnik

Klinika Kardiologii Interwencyjnej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Członkowie Zarządu

Prof. dr hab. n. med.
Roman Pfitzner

Członek zarządu

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Dr n. med.
Bernadeta Chyrchel

Członek zarządu

II Klinika Kardiologii Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Dr n. med.
Tadeusz Królikowski

Członek zarządu

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Dr n. med.
Anna Rydlewska

Członek zarządu

Klinika Elektrokardiologii Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II


Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. n. med.
Maria Olszowska

Członek Komisji Rewizyjnej

Pracownia Kardiologii Społecznej
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

Lek. Lech Kucharski

Członek Komisji Rewizyjnej

Oddział Chorób Wewnętrznych
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Odrowąż-Pieniążek

Członek Komisji Rewizyjnej

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II

© Copyright Oddział Krakowski PTK ' 2021