Zapisy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dn. 13.04.2010 r. zapisywanie się do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest możliwe tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Link do elektronicznej deklaracji członkowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
https://ptk.gbbsoft.pl/Account/Register

Komunikat w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2014

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 13.04.2013 roku, od 2014 roku zmianie ulega wysokość składki członkowskiej.

Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu (lekarz/pielęgniarka/technik/inny) wszyscy członkowie PTK zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 150pln. Zwolnieni z opłacania składek członkowskich są: Członkowie Honorowi, emeryci i studenci.

Od stycznia 2014 składkę członkowską opłacać można tylko na dwa sposoby:
1. elektronicznie bezpośrednio ze swojego profilu członkowskiego w systemie PTKCzłonkowie.
2. przelewem na jeden rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A dedykowany do wpłat składek członkowskich:

POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
numer konta 78 1050 1025 1000 0023 6585 0995
(tytułem: składki członkowskie PTK za .......rok; Oddział...............PTK)

Zachęcamy Państwa do zalogowania się na swój profil członkowski w systemie PTKCzłonkowie uzupełnienie/poprawienie swoich danych oraz sprawdzenie czy mają Państwo uregulowane składki bieżące. Naliczenie składki za 2014 nastąpi w systemie z dniem 1 stycznia 2014.

W imieniu ZG PTK
prof. Zbigniew Kalarus, Prezes PTK

Wysokość składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym do 31 grudnia 2013 r.:

30,00 PLN - kwota składki dla nie-lekarzy (pielęgniarek, techników)
50,00 PLN - kwota składki dla lekarzy
80,00 PLN - kwota składki dla lekarzy specjalistów (kardiologów i kardiochirurgów)

Prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Konto:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ING Bank Śląski S.A. 10 1050 1025 1000 0023 2565 2218