Małopolskie Warsztaty

Wad Serca

Do rozpoczęcia pozostało

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznych Małopolskich Warsztatach Wad Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, które odbędą się tym razem w formie Webinaru i warsztatów echokardiograficznych „na żywo” w dniu 26 listopada 2021 roku (piątek) od godziny 14.00.
Zapraszamy na bardzo ciekawe wykłady, badania echokardiograficzne szkoleniowe „na żywo”, ożywione dyskusje ekspertów i gorące spory.
Będziemy omawiać praktyczne aspekty nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC opublikowanych w sierpniu 2021 roku dotyczących między innymi wad zastawkowych serca, leczenia przeciwkrzepliwego oraz niewydolności serca.
W tym roku w programie Warsztatów znajdą się także między innymi:
- zastosowanie nowych wytycznych wad zastawkowych serca w praktyce,
- nowe metody obrazowania echokardiograficznego, badania z kontrastem, obrazowanie multimodalne,
- nowe podejście do leczenia niewydolności serca,
- leczenie zaburzeń zatorowo-zakrzepowych,
- nowe metody inwazyjnego leczenia niedomykalności mitralnej, aortalnej i trójdzielnej, stenozy aortalnej oraz wad wielozastawkowych,
- interna dla kardiologów – nowe wyzwania – choroba Fabry’ego.
W programie pokazy badań echokardiograficznych „na żywo” w kwalifikacji do najnowszych technik terapeutycznych jak TAVI, Mitra-clip, zabiegi naprawcze zastawek.
Mamy nadzieję, że dzieląc się naukowym entuzjazmem i najnowszą wiedzą będziemy wspólnie wytyczać nowe horyzonty działań.
Liczymy na Państwa liczny udział w Warsztatach.
Udział w Małopolskich Warsztatach Wad Serca upoważnia do uzyskania
punktów edukacyjnych i jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Małopolskich Warsztatów Wad Serca
Kraków, 26 listopada 2021 r.

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 

Program

14:00 – 14:15

Otwarcie Małopolskich Warsztatów Wad Serca 

lek. Grzegorz Fitas
– Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
– Dyrektor Instytutu Kardiologii  Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych PTK
Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego
PTK

14.15 – 15.30

SESJA I

Prowadzenie:
dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko,
dr n. med. Jarosław Trębacz

CZYNNOŚCIOWA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ –
- CZY WIEMY JUŻ WSZYSTKO? 

W trakcie sesji WARSZTATY ECHO
– kwalifikacja do zabiegów TAVI/MitraClip/
ocena zastawki trójdzielnej 

Czynnościowa niedomykalność zastawki mitralnej – klinika – diagnostyka – terapia
Co mówią wytyczne? Jak czytać wytyczne? 

Andrzej Gackowski

„ECHO na żywo”
– WARSZTATY ECHO

Andrzej Gackowski

 transmisja z pracowni echokardiografii –
- obrazowanie w czynnościowej niedomykalności mitralnej 

Czynnościowa niedomykalność mitralna – metody leczenia przezskórnego –
MitraClip – dokąd zmierzamy? 

Jarosław Trębacz

Czynnościowa niedomykalność mitralna – postępowanie chirurgiczne

Janusz Konstanty-Kalandyk

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

Panel Ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś,
prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka,
dr n. med. Grzegorz Grudzień,
dr n. med. Robert Sobczyński,
dr n. med. Maciej Stąpór 

15.30 – 16.30

SESJA II

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. dr hab. n. med.
Stanisław Bartuś

WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE
NA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE STENOZY AORTALNEJ 

W trakcie sesji WARSZTATY ECHO
– kwalifikacja do zabiegów TAVI/BAV

Przezcewnikowa implantacja protezy zastawki aortalnej (TAVI) – blaski i cienie w 2021 roku

Dariusz Dudek

BAV

Paweł Kleczyński


Stenoza aortalna – klinika – diagnostyka – terapia. 
Co mówią wytyczne 2021? Jak czytać wytyczne?

Danuta Sorysz

„ECHO na żywo”
– WARSZTATY ECHO

Maciej Stąpór

transmisja z pracowni echokardiografii –
- obrazowanie w stenozie aortalnej 

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

Panel Ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko,
prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski,
prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka,
dr n. med. Grzegorz Grudzień,
dr n. med. Robert Sobczyński,
  dr n. med. Jarosław Trębacz,
dr n. med. Wojciech Zajdel 

16.30 – 18.00

SESJA III

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med.
Jadwiga Nessler,
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas,
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Przewłocki

SPOJRZENIE WIELODYSCYPLINARNE NA CHOREGO Z WADĄ SERCA
WEDŁUG NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH ESC/PTK 2021 

„ECHO na żywo”
– WARSZTATY ECHO

Urszula Gancarczyk,
Anna Łukomska,
Monika Komar

– transmisja z pracowni echokardiografii –
- obrazowanie u chorego z przerostem lewej komory z chorobą Fabry’ego 

Chory z przerostem lewej komory

Monika Komar

Wytyczne ESC/PTK: jak zapobiegać zdarzeniom niedokrwiennym
u pacjentów z migotaniem przedsionków?
Leczenie przeciwzakrzepowe

Piotr Podolec

Wykład sponsorowany
przez Firmę Boehringer Ingelheim

Chory z wadą serca i chorobą wieńcową

Jacek Legutko

Chory z niewydolnością serca

Paweł Rubiś

Chory z hyperlipidemią

Jakub Podolec

Wykład sponsorowany
przez Firmę Novartis Poland 

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

Panel Ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka,
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski,
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć,
prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś,
dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik,
dr n. med. Małgorzata Konieczyńska,
dr Robert Łukaszuk 

18.00 – 19.00

SESJA IV

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Surdacki,
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

„ECHO na żywo”
– WARSZTATY ECHO 

Maciej Stąpór
Danuta Sorysz
Monika Komar 

transmisja z pracowni echokardiografii –
- obrazowanie
u chorego
z niedomykalnością trójdzielną 

Niedomykalność zastawki trójdzielnej – klinika – diagnostyka – terapia.
Co mówią wytyczne 2021? Jak czytać wytyczne? 

Maria Olszowska

Leczenie przezskórne – zastawka trójdzielna

Krzysztof Bartuś

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

Panel Ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz,
prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk,
dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk,
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk,
dr n. med. Grzegorz Grudzień 

19:00

Zakończenie Małopolskich Warsztatów Wad Serca

14:00 – 14:15

Otwarcie Małopolskich Warsztatów Wad Serca 

Rejestracja

Rejestracja

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
DC PROMOTION Sp. z o.o.
ul. Słomiana 27A, 30-316 Kraków.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.


Kontakt

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków
tel. + 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32
e-mail: 
moni_s@interia.pl
Szpital Jana Pawła II

Sponsorzy