Małopolskie Warsztaty

Wad Serca

Diagnozujemy i leczymy
zgodnie z wytycznymi ESC 2020

Do rozpoczęcia pozostało

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznych Małopolskich Warsztatach Wad Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, które odbędą się tym razem w formie Webinaru i warsztatów echokardiograficznych „na żywo” w dniu 5 lutego 2021 roku (piątek) od godziny 15.00.
Zapraszamy na bardzo ciekawe wykłady, ożywione dyskusje ekspertów i gorące spory.
Będziemy omawiać praktyczne aspekty nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC opublikowanych w sierpniu 2020 roku dotyczących między innymi wad wrodzonych serca, migotania przedsionków oraz kardiologii sportowej.
W tym roku w programie Warsztatów znajdą się także między innymi:
- nowe metody inwazyjnego leczenia niedomykalności mitralnej i aortalnej, stenozy aortalnej oraz wad wielozastawkowych,
- zastosowanie nowych wytycznych wad wrodzonych serca
    w praktyce,
- leczenie zaburzeń zatorowo-zakrzepowych,
- praktyczne spojrzenie na standardy postępowania
   w wadach zastawkowych,
- interna dla kardiologów – nowe wyzwania – choroba
    Fabry’ego.
W programie pokazy badań echokardiograficznych „na żywo” w kwalifikacji do najnowszych technik terapeutycznych jak TAVI, Mitra-clip, zabiegi naprawcze zastawek.
Mamy nadzieję, że dzieląc się naukowym entuzjazmem i najnowszą wiedzą będziemy wspólnie wytyczać nowe horyzonty działań.
Liczymy na Państwa liczny udział w Warsztatach.
Udział w Małopolskich Warsztatach Wad Serca upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych i jest bezpłatny.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Małopolskich Warsztatów Wad Serca

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek (Kraków)
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Kraków)
 • Dr n. med. Grzegorz Grudzień (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski (Kraków/Łódź)
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak (Kraków)
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Kleczyński (Kraków)
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar (Kraków)
 • Dr n. med. Małgorzata Konieczyńska (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska (Kraków)
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Wojciech Płazak (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin)
 • Dr hab. n. med. Jakub Podolec (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski (Kraków)
 • Dr hab. n. med. Dorota Sobczyk (Kraków)
 • Dr n. med. Danuta Sorysz (Kraków)
 • Dr n. med. Maciej Stąpór (Kraków)
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • Dr n. med. Jarosław Trębacz (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Kraków)
 • Dr n. med. Piotr Wilkołek (Kraków)
 • Dr n. med. Wojciech Zajdel (Kraków)
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka (Kraków)

Program

15.00 – 15.15

Otwarcie
Małopolskich Warsztatów
Wad Serca 

Lek. med. Grzegorz Fitas
Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
- Przewodnicząca Zarządu  Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii  UJ CM
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
Przewodnicząca Elekt Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca
u Młodocianych i Dorosłych PTK

15.15 – 17.30

Sesja I
SPOJRZENIE NA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE STENOZY AORTALNEJ

Prowadzący:
Edyta Płońska-Gościniak  
Dariusz Dudek  
Bogusław Kapelak
Jacek Legutko  
Jerzy Sadowski 

W trakcie sesji WARSZTATY ECHO – 
- kwalifikacja do zabiegów BAV/TAVI 

Eksperci:
Andrzej Gackowski
Anna Kabłak-Ziembicka
Barbara Małecka
Maria Olszowska
Piotr Podolec
Anetta Undas
Krzysztof Żmudka

 
Bartłomiej Guzik
Jakub Podolec
 Łukasz Rzeszutko
Dorota Sobczyk
Grzegorz Grudzień
Małgorzata Konieczyńska
Wojciech Zajdel

10'

Stenoza aortalna – ocena
kliniczna w dobie pandemii
COVID-19 - kiedy czekać?
Kiedy działać? 

Danuta Sorysz

15'

Stenoza aortalna - próba dobutaminowa

Edyta Płońska-Gościniak

20'

WARSZTATY ECHO –
- kwalifikacja do zabiegów BAV/TAVI

Maciej Stąpór

10'

Plastyka zastawki aortalnej
– BAV – dla kogo? Kiedy?

Paweł Kleczyński 

10'

Przezcewnikowa implantacja protezy zastawki aortalnej (TAVI)  
- kwalifikacja pacjenta 

Jarosław Trębacz 

10'

Chirurg a zastawka aortalna – przezskórna plastyka zastawki aortalnej przy użyciu systemu Leflex 

Krzysztof Bartuś 

15'

Choroba wieńcowa a stenoza aortalna

Jacek Legutko

15'

TAVI z perspektywy europejskiej
– nowe horyzonty

Dariusz Dudek

30'

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

17.30 - 17.35

Przerwa

17.35 – 18.25

Sesja II
SPOJRZENIE NA CHOREGO
Z PRZEROSTEM LEWEJ KOMORY

Prowadzący:
Piotr Podolec 
Magdalena Kostkiewicz
Maria Olszowska 
Andrzej Gackowski 

W trakcie sesji PREZENTACJA ECHO – badanie pacjenta z przerostem lewej komory

Eksperci:
Dariusz Dudek
Grzegorz Gajos
Anna Kabłak-Ziembicka
Bogusław Kapelak
Paweł Kleczyński
Grzegorz Kopeć
Jacek Legutko
Barbara Małecka

 
Wojciech Płazak
Jerzy Sadowski
Anetta Undas
Bartłomiej Guzik
Paweł Rubiś
Grzegorz Grudzień
Jarosław Trębacz

10'

Chory z przerostem lewej komory
– a może Choroba Fabry’ego…

Monika Komar 

20'

PREZENTACJA ECHO – badanie pacjenta z przerostem lewej komory 

Andrzej Gackowski 

10'

Chory z przerostem lewej komory
i „pozornie nieistotną stenozą aortalną”…

Maciej Stąpór 

10'

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

18.25 – 18.30

Przerwa

18.30 – 19.10

Sesja III
WADY WRODZONE SERCA
POSTĘPOWANIE WEDŁUG NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH ESC/PTK 2020 

Prowadzący:
Tadeusz Przewłocki 
Stanisław Bartuś
Lidia Tomkiewicz-Pająk
Piotr Jankowski
Grzegorz Grudzień

W trakcie sesji WARSZTATY ECHO – obrazowanie u chorego
z ubytkiem międzyprzedsionkowym i przetrwałym kanałem owalnym 

Eksperci:
Krzysztof Bartuś
Dariusz Dudek
Andrzej Gackowski
Anna Kabłak-Ziembicka
Bogusław Kapelak
Paweł Kleczyński 
Grzegorz Kopeć
Magdalena Kostkiewicz
Jacek Legutko


Barbara Małecka
Maria Olszowska
Piotr Podolec
Jerzy Sadowski
Anetta Undas
Bartłomiej Guzik
Danuta Sorysz
Jarosław Trębacz
Piotr Wilkołek

10'

Zespół Fallota - praktyczne
aspekty postępowania

Lidia Tomkiewicz-Pająk

20'

WARSZTATY ECHO -
- obrazowanie u chorego
z ubytkiem międzyprzedsionkowym
i przetrwałym kanałem owalnym 

Monika Komar

10'

Dyskusja z udziałem Wykładowców oraz zaproszonych Ekspertów

19:10

Zakończenie Warsztatów

14:00 – 14:15

Otwarcie Małopolskich Warsztatów Wad Serca 

Rejestracja

Rejestracja

Administratorem danych osobowych  uczestników Warsztatów jest DEKRET Consulting sp. z o o.  z siedzibą w Krakowie
 przy ul Słomianej 27a .
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.


Kontakt

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków
tel. + 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32
e-mail: 
moni_s@interia.pl
Szpital Jana Pawła II