Szanowni Państwo

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do udziału w II Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w dniu 20 października 2012 roku (sobota) w Krakowie (miejsce konferencji: Best Western Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a, Kraków).

II Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman (Przewodniczący Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), dr hab. n. med. Maria Olszowska (Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) oraz dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Przewodniczący Elekt Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

II Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz ginekologów, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z tą grupą chorych. Tegoroczne spotkanie pod hasłem Dorośli po korekcji złożonej wady serca w dzieciństwie - współczesna wiedza i trudne decyzje kliniczne poświęcone zostanie najtrudniejszej grupie pacjentów. Wykłady dotyczyć będą między innymi zastosowania echokardiografii, testów obciążeniowych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego serca u tych chorych, diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu, nadciśnienia płucnego, kwalifikacji do leczenia interwencyjnego, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz opieki nad chorymi w czasie ciąży i porodu.

I Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zorganizowana w dniu 29 października 2011 roku w Warszawie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 350 lekarzy z całej Polski. Organizowanie multidyscyplinarnych szkoleń jest konieczne tym bardziej, że liczba pacjentów z wrodzoną wadą serca wkraczających w wiek dorosły i trafiających pod opiekę lekarzy internistów rośnie nieustannie.

Wykładowcami podczas II Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będą członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządów Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Planujemy, że udział w ww. Konferencji weźmie udział ok. 500 kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych i specjalistów innych dziedzin medycyny.

Mamy nadzieję, że atmosfera miasta o niezwykłej historii i bogatej tradycji jakim jest Kraków, będzie sprzyjać naszym obradom.


Komitet Organizacyjny:

  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
  • Dr hab. n. med. Maria Olszowska
  • Dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 

UWAGA :
W związku z awarią serwera pocztowego, osoby, które rejestrowały się w dniach 12-17 września br.
 PROSZONE SĄ O DOKONANIE POWTÓRNEJ REJESTRACJI.

Organizator:

 

Partnerzy: