ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca
jest obchodzona w każdą ostatnią niedzielę września w ponad 120 krajach. Ma ona na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki. Program uroczystości obejmuje przede wszystkim promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz wskazuje na najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres i depresję.

W 2002 roku z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dr. hab. n. med. Piotra Podolca rozpoczęto obchody Światowego Dnia Serca na Krakowskim Rynku. Uroczystość od 2002 roku odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydentów Miasta Krakowa z udziałem władz samorządowych, władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Organizatorami uroczystości są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Przygotowaniem, organizacją i realizacją Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie od 13 lat zajmuje się zespół Kliniki Chorób Serca i Naczyń we współpracy z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz kierownikami Klinik Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i ordynatorami oddziałów kardiologicznych krakowskich szpitali.

W Obchodach Światowego Dnia Serca w Krakowie corocznie bierze udział ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek i techników, zaś swoimi występami uświetniają je znakomici krakowscy Artyści, m.in.: Marta Bizoń, Przemysław Branny, Aldona Jankowska, Konrad Mastyło z Zespołem, Krzysztof Piasecki, Andrzej Sikorowski z Zespołem Pod Budą, Anna Szałapak, Anna Treter, Bogna Wernichowska, Jacek Wójcicki, Zespoły Andrusy i Promyki Krakowa pod kierownictwem Romy Doniec-Krzemień, Bractwo Kurkowe, Teatr Groteska oraz prowadzący red. Mieczysław Czuma i red. Leszek Mazan.

W latach 2005 i 2012 na Rynku Głównym w Krakowie odbyły się Centralne Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca w Polsce, w 2010 roku zorganizowaliśmy uroczystości centralne na Rynku w Wadowicach, w 2014 roku zorganizowaliśmy uroczystości centralne w centrum Zakopanego na Placu Niepodległości.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 17 maja 2011 r. dotyczącego zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie została wpisana jako impreza stała odbywająca się na Rynku Głównym w Krakowie.

Dane statystyczne dotyczące Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca zorganizowanych przez nas w latach 2002-2014:

 • liczba uczestników*: ok. 680 000
 • porady lekarskie: ok. 110 500
 • liczba pomiarów ciśnienia krwi: ok. 82 150
 • liczba oznaczeń poziomu glukozy we krwi: ok. 35 300; cholesterolu we krwi: ok. 11 900
 • iczba pomiarów wagi ciała: ok. 17 550; obwodu pasa: ok. 3 600; BMI: ok. 3 600
 • liczba badań EKG: ok. 400 (lata: 2011, 2012 i 2013)
 • liczba badań echokardiograficznych serca: ok. 200 (lata: 2010, 2011, 2012 i 2013)
 • liczba szczepień przeciw wirusowi grypy: 784 (lata: 2008, 2009 i 2010)
 • z zasad udzielania pierwszej pomocy przeszkolono ok. 4 000 osób
 • zebrano 64,8 l krwi (krew oddały 144 osoby, lata: 2010, 2012, 2013 i 2014)
 • Kardiologiczny Posterunek Medyczny: powspinaczkową kondycję serc zbadało 881 osób, w tym:
 • na Wieżę Kościoła Mariackiego w Krakowie weszło 810 osób
 • na Wieżę Kościoła Św. Piotra Apostoła w Wadowicach weszło 71 osób
 • liczba broszur, ulotek oraz wydawnictw omawiających najważniejsze zasady profilaktyki chorób układu krążenia, rozdanych uczestnikom uroczystości: ok. 110 000

*mieszkańcy Krakowa i okolic, w roku 2010 – mieszkańcy Wadowic i okolic, w roku 2014 – mieszkańcy Zakopanego i okolicUroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 25 września 2005 r.Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Wadowice, 26 września 2010 r.Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 30 września 2012 r.Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 30 września 2012 r.Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 29 września 2013 r.