Jubileusz 50-lecia Oddziału Krakowskiego PTK

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2015 roku obchodzi Jubileusz 50-lecia powstania.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniu 24 czerwca 1965 roku. Inicjatorem założenia Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego był prof. dr hab. n. med. Leon Tochowicz.

Oddział Krakowski liczy obecnie 640 aktywnych członków (stan na dzień 12 czerwca 2015 r.).

Przewodniczący Zarządów Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kolejności chronologicznej:

 • Prof. dr hab. n. med. Leon Tochowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Władysław Król
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Paweł Dubiel
 • Prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
 • Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

Aktualny skład Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Przewodniczący: 
Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Przewodniczący Elekt:
Prof. UJ, dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej Instytut Kardiologii, UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Poprzedni Przewodniczący (kadencja: 2011-2013)
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
Adiunkt Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii, UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Sekretarz: 
Dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Kierownik Konsultacyjnej Przychodni Specjalistycznej Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Skarbnik: 
Dr hab. n. med. Marek Rajzer
Adiunkt I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii, UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
Członkowie Zarządu:
Prof UJ, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytut Kardiologii, UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dr hab. n. med. Barbara Małecka
Z-ca Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Instytut Kardiologii, UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dr hab. n. med. Tomasz Rakowski
Adiunkt II Kliniki Kardiologii Instytut Kardiologii, UJ CM
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Dr n. med. Wojciech Zajdel
Z-ca Kierownika Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Komisja Rewizyjna:
Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej Instytut Kardiologii, UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Lek. med. Piotr Bogacki
Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pieniążek
Adiunkt Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Od 2001 roku w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mieści się siedziba Biura Oddziału Krakowskiego PTK:

Biuro Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Chorób Serca i Naczyń, Instytut Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
tel.: + 48 (12) 614 33 99 fax: + 48 (12) 423 43 76
e-mail: ptk.krakow@szpitaljp2.krakow.pl , http://www.krakow.tkardio.pl
Kierownik Biura: Maria Kmak

Działalność naukowo-dydaktyczna Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2005-2015:

1. Organizacja Posiedzeń Naukowych Oddziału Krakowskiego PTK

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem okresu wakacji, tj. lipca, sierpnia i września) o godz. 18:00;

miejsce: Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie oraz sala wykładowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie

w okresie 2005-2015 Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zorganizował 97 Posiedzeń Naukowych, w których w sumie uczestniczyło 16 278 członków Oddziału Krakowskiego PTK (lekarze, pielęgniarki, technicy, studenci) oraz zaproszonych Wykładowców i Gości.

2. Organizacja Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych

Małopolskie Warsztaty Echokardiograficzne są organizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wspólnie z Kliniką Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Fundacją „Dla Serca w Krakowie” od wiosny 2002 roku (corocznie edycje wiosenna i jesienna); każdorazowo pod patronatem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W okresie 2005-2015 zorganizowano 21 edycji Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych, w których w sumie uczestniczyło 5 800 osób (głównie lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz echokardiografiści gromadzący punkty akredytacyjne i edukacyjne).

Przewodniczący Komitetu Naukowego Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych:

 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
  (Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM)

  Komitet Naukowy Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych:
  • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Andrzej Gackowski
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
  • Dr hab. n. med. Monika Komar
  • Dr hab. n. med. Wojciech Płazak
  • Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

3. Organizacja Małopolskich Warsztatów Elektrokardiograficznych

Małopolskie Warsztaty Elektrokardiograficzne są organizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wspólnie z Kliniką Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Stowarzyszeniem „EURYTMIA” od wiosny 2004 roku; pod patronatem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W okresie 2005-2015 zorganizowano 9 edycji Małopolskich Warsztatów Elektrokardiograficznych, w których w sumie uczestniczyło 2 250 osób (głównie lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz elektrokardiolodzy gromadzący punkty akredytacyjne i edukacyjne).

Przewodniczący Komitetu Naukowego Małopolskich Warsztatów Elektrokardiograficznych:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
(Kierownik Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM)
Dr hab. n. med. Barbara Małecka
(Z-ca Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM)

4. Organizacja Konferencji Szkoleniowej „EKG w Krakowie”

W latach 2014 i 2015 zorganizowano 2 edycje Konferencji Szkoleniowej „EKG w Krakowie” – kontynuacji Małopolskich Warsztatów Elektrokardiograficznych.

W obydwu Konferencjach uczestniczyło w sumie 550 osób (głównie lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz elektrokardiolodzy gromadzący punkty akredytacyjne i edukacyjne).

Przewodniczący Komitetu Naukowego Małopolskich Warsztatów Elektrokardiograficznych:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
(Kierownik Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM)
Dr hab. n. med. Barbara Małecka
(Z-ca Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii UJ CM)

5. Organizacja Małopolskich Warsztatów Holterowskich

Małopolskie Warsztaty Holterowskie są organizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wspólnie z Kliniką Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Pracownią Holterowską działającą przy Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń i Fundacją „Dla Serca w Krakowie” od jesieni 2005 roku; pod patronatem Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W okresie 2005-2015 zorganizowano 6 edycji Małopolskich Warsztatów Holterowskich, w których w sumie uczestniczyło 1 700 osób (głównie lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz elektrokardiolodzy gromadzący punkty akredytacyjne i edukacyjne).

Przewodniczący Komitetu Naukowego Małopolskich Warsztatów Holterowskich:
Prof. UJ, dr hab. n. med. Maria Olszowska
(Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej Instytutu Kardiologii UJ CM)

6. Organizacja Małopolskich Warsztatów Medycyny Nuklearnej

Małopolskie Warsztaty Medycyny Nuklearnej zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wspólnie z Zakładem Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Kliniką Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Fundacją „Dla Serca w Krakowie”, po raz pierwszy w jesieni 2004 roku; pod patronatem Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W okresie 2005-2015 zorganizowano 1 edycję Małopolskich Warsztatów Medycyny Nuklearnej, w których uczestniczyło 150 osób (głównie lekarze w trakcie specjalizacji z kardiologii i medycyny nuklearnej oraz specjaliści gromadzący punkty akredytacyjne i edukacyjne).

Przewodniczący Komitetu Naukowego Małopolskich Warsztatów Medycyny Nuklearnej:
Dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
(Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II)

7. Organizacja Wiosennych Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniach 04 – 06 czerwca 2007 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego PTK wspólnie z Zarządem Sekcji Wad Serca PTK oraz Zarządem Głównym PTK zorganizował 70 Wiosenną Konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Komitet Organizacyjny 70 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kraków, 04 – 06 czerwiec 2007 r.
Przewodniczący:

Adam Torbicki
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wiesława Tracz
Przewodnicząca Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Piotr Podolec
Przewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sekretarz:
Maria Olszowska
Sekretarz Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Członkowie:
Monika Pieculewicz, Wojciech Płazak, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Wilkołek, Paweł Kołacz*, Grzegorz Kopeć, Paweł Rubiś, Bartosz Sobień
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ
*Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 04 – 06 czerwca 2007 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 04 – 06 czerwca 2007 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 04 – 06 czerwca 2007 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 04 – 06 czerwca 2007 r.

GŁÓWNE TEMATY
70 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kraków, 04 – 06 czerwiec 2007 r.

 • Zastawkowe wady serca w XXI wieku
 • Postępy w diagnostyce obrazowej:
  • echokardiografia
  • rezonans magnetyczny
  • wielorzędowa tomografia komputerowa
 • Postępy w leczeniu interwencyjnym
 • Nowe możliwości leczenia kardiochirurgicznego
 • Nadciśnienie płucne
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Niewydolność serca
 • Ciąża u chorych z wadami zastawkowymi serca
 • Leczenie przeciwzakrzepowe
 • Rehabilitacja

W Wiosennej Konferencji PTK wzięło udział około 1 500 kardiologów, kardiochirurgów, internistów i lekarzy rodzinnych z kraju i zagranicy. Zaprezentowano około 100 doniesień naukowych. 25 najlepszych prac przedstawionych podczas Kongresu zostało wybranych przez Radę Redakcyjną (Prof. Hugo Ector, Prof. Hugo Kesteloot, Dr Patrizio Lancelotti) do publikacji w Acta Cardiologica jako Brief Communications.

W dniach 18 – 19 czerwca 2009 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego PTK wspólnie z Instytutem Kardiologii UJ CM oraz Zarządem Głównym PTK zorganizował 72 Wiosenną Konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Osoby odpowiedzialne za organizację:
dr hab. med. Maria Olszowska
prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. med. Piotr Podolec

GŁÓWNE TEMATY 72 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków, 18 – 19 czerwiec 2009 r.

 • Prewencja chorób układu krążenia
 • Diagnostyka obrazowa w kardiologii i kardiochirurgii
 • Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 • Metody nieinwazyjne w stratyfikacji ryzyka chorób układu krążenia
 • Kardiologia obrazowa
 • Nowe metody diagnostyki i leczenia
  • choroby niedokrwiennej serca,
  • nadciśnienia tętniczego,
  • wad nabytych serca,
  • wad wrodzonych serca,
  • nadciśnienia płucnego
 • Niewydolność serca
 • Leczenie kardiochirurgiczne
  • choroby niedokrwiennej serca, wad nabytych i wrodzonych serca, niewydolności serca
 • Kardiologia sportowa
 • Rehabilitacja kardiologiczna

W Wiosennej Konferencji PTK wzięło udział około 1 500 kardiologów, kardiochirurgów, internistów i lekarzy rodzinnych z kraju i zagranicy. Zaprezentowano około 100 doniesień naukowych.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 18 – 19 czerwca 2009 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 18 – 19 czerwca 2009 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 18 – 19 czerwca 2009 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 18 – 19 czerwca 2009 r.
72 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków 18 – 19 czerwca 2009 r.

Światowy Dzień Serca

Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca jest obchodzona w każdą ostatnią niedzielę września w ponad 120 krajach. Ma ona na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki. Program uroczystości obejmuje przede wszystkim promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz wskazuje na najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres i depresję.

W 2002 roku z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dr. hab. n. med. Piotra Podolca rozpoczęto obchody Światowego Dnia Serca na Krakowskim Rynku. Uroczystość od 2002 roku odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydentów Miasta Krakowa z udziałem władz samorządowych, władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Organizatorami uroczystości są Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Przygotowaniem, organizacją i realizacją Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie od 13 lat zajmuje się zespół Kliniki Chorób Serca i Naczyń we współpracy z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz kierownikami Klinik Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i ordynatorami oddziałów kardiologicznych krakowskich szpitali.

W Obchodach Światowego Dnia Serca w Krakowie corocznie bierze udział ok. 300 kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek i techników, zaś swoimi występami uświetniają je znakomici krakowscy Artyści, m.in.: Marta Bizoń, Przemysław Branny, Aldona Jankowska, Konrad Mastyło z Zespołem, Krzysztof Piasecki, Andrzej Sikorowski z Zespołem Pod Budą, Anna Szałapak, Anna Treter, Bogna Wernichowska, Jacek Wójcicki, Zespoły Andrusy i Promyki Krakowa pod kierownictwem Romy Doniec-Krzemień, Bractwo Kurkowe, Teatr Groteska oraz prowadzący red. Mieczysław Czuma i red. Leszek Mazan.

W latach 2005 i 2012 na Rynku Głównym w Krakowie odbyły się Centralne Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca w Polsce, w 2010 roku zorganizowaliśmy uroczystości centralne na Rynku w Wadowicach, w 2014 roku zorganizowaliśmy uroczystości centralne w centrum Zakopanego na Placu Niepodległości.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 17 maja 2011 roku dotyczącego zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie została wpisana jako impreza stała odbywająca się na Rynku Głównym w Krakowie.

Dane statystyczne dotyczące Uroczystości Obchodów Światowego Dnia Serca zorganizowanych przez nas w latach 2002-2014:

 • liczba uczestników*: ok. 680 000; porady lekarskie: ok. 110 500
 • liczba pomiarów ciśnienia krwi: ok. 82 150
 • liczba oznaczeń poziomu glukozy we krwi: ok. 35 300; cholesterolu we krwi: ok. 11 900
 • liczba pomiarów wagi ciała: ok. 17 550; obwodu pasa: ok. 3 600; BMI: ok. 3 600
 • liczba badań EKG: ok. 400 (lata: 2011, 2012 i 2013)
 • liczba badań echokardiograficznych serca: ok. 200 (lata: 2010, 2011, 2012 i 2013)
 • liczba szczepień przeciw wirusowi grypy: 784 (lata: 2008, 2009 i 2010)
 • z zasad udzielania pierwszej pomocy przeszkolono ok. 4 000 osób
 • zebrano 64,8 l krwi (krew oddały 144 osoby, lata: 2010, 2012, 2013 i 2014)
 • Kardiologiczny Posterunek Medyczny: powspinaczkową kondycję serc zbadało 881 osób,
  w tym:
  • na Wieżę Kościoła Mariackiego w Krakowie weszło 810 osób
  • na Wieżę Kościoła Św. Piotra Apostoła w Wadowicach weszło 71 osób
 • liczba broszur, ulotek oraz wydawnictw omawiających najważniejsze zasady profilaktyki chorób układu krążenia, rozdanych uczestnikom uroczystości: ok. 110 000

*mieszkańcy Krakowa i okolic, w roku 2010 – mieszkańcy Wadowic i okolic, w roku 2014 – mieszkańcy Zakopanego i okolic
Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 25 września 2005 r.
Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Wadowice, 26 września 2010 r.
Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 30 września 2012 r.
Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 30 września 2012 r.
Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca - Kraków, 29 września 2013 r.
Uroczystość Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca, Zakopane, 28 września 2014 roku


Z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego składam serdeczne podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku wszystkim dotychczasowym Przewodniczącym, Członkom Zarządów oraz Komisjom Rewizyjnym, a także wielu pokoleniom wszystkim Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za dotychczasową pracę dla naszego Oddziału i całego Towarzystwa. To właśnie dzięki Państwa aktywności i zaangażowaniu od 50-ciu lat udaje nam się realizować zadania i cele statutowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz działać na rzecz rozwoju Małopolskiej Kardiologii i dla dobra naszych Pacjentów.

Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kraków, dn. 12 czerwca 2015 r.